Statuten, Huishoudelijk Reglement en Privacy

De rechten en plichten van ATC Kadoelen en haar leden zijn vastgelegd in de Statuten en het Huishoudelijk reglement.

Onze privacyverklaring volgens AVG.

Hieronder kunnen de Statuten, Huishoudlijk Reglement en de Privacyverklaring worden gedownload ter inzage.

 

Statuten ATC Kadoelen.pdf Privacy-verklaring A.T.C. Kadoelen.pdf Huishoudelijk Reglement 2019.pdf