Gedragscode spelers

Gedragscode voor spelers

De KNLTB heeft integriteit in alle geledingen van de tennis- en padelsport hoog in het vaandel staan. Iedereen - van pure recreant tot topspeler, leraar, coach, trainer, scheidsrechter, supporter, ouder of bestuurder/vrijwilliger - behoort zich integer te gedragen.

Om een gemeenschappelijk kader voor integriteit te scheppen, biedt de KNLTB al sinds 2015 handvatten: de Algemene Gedragscode ‘Fair Play’ en gedragscodes voor specifieke doelgroepen. De Algemene Gedragscode is van toepassing op alle KNLTB leden, maar in beginsel ook op niet-KNLTB leden die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de tennis- en padelsport. 

Lees meer

Wij verwachten dat eenieder die een overtreding van een gedragscode constateert, zijn/haar sociale verantwoordelijkheid neemt om dit te melden bij het bestuur van de vereniging en/of bij het KNLTB Meldpunt.

Onderaan deze pagina vind je ook de gedragsregels van Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN). 

Neem desgewenst contact op met onze vertrouwenscontactpersoon

CVSN - Gedragscodes-sporters.pdf