Informatie bardiensten.

Voor een vereniging is het belangrijk dat de kantine zoveel mogelijk open is, zodat de leden gebruik kunnen maken van het sanitair, kleedkamers en de bar.
Daarbij is de kantine ook een belangrijke inkomstenbron voor de club hiervoor is de medewerking van alle seniorleden noodzakelijk omdat de bardiensten worden gedaan door onze seniorleden.
Om te zorgen dat de gehele organisatie goed verloopt is er een bardienstreglement opgesteld waarin de verplichtingen van de leden zijn vastgelegd.

Seniorleden zijn verplicht om twee bardiensten per jaar te doen maar vrijgesteld van bardienst zijn: Seniorleden tot 21 jaar en boven de 74 jaar (peildatum 31 december van het voorgaande jaar), bestuursleden, commissieleden, ereleden en leden van verdiensten.
Nieuwe leden worden de eerste maand van hun lidmaatschap vrijgesteld van bardiensten.

De bardiensten zijn vanaf 1 maart tot 1 december.
In maart, oktober en november op maandag, woensdag en donderdag van 19:00 tot 22:30 uur en zaterdag en zondag van 11:00 tot 15:30 uur.
Van 1 april t/m 30 september op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 19:00 tot 22:30 uur en zaterdag en zondag van 9:30 tot 13:00 uur en van 13:00 tot 16:30 uur.
Het bestuur kan de dagen en tijden zo nodig aanpassen.

Leden worden geacht zelf de bardiensten in te plannen, het voordeel is dan dat je zelf een datum kan kiezen, let er op dat vanaf 1 april er in het weekend een ochtend- en een middagdienst is.
Als je geen datum hebt ingepland ontvang je een herinnering om dit z.s.m. te gaan doen, als je geen eigen planning kiest zal de bardienstcommissie de planning uitvoeren en een datum toewijzen.
Als je bent ingepland ontvang je een e-mail ter bevestiging. 

Voor vragen mail naar, [email protected] 

Voor het doen van bardiensten is het certificaat Verantwoord Alcohol Schenken verplicht.

Informatie over het IVA Certificaat “verantwoord alcohol schenken”.

Volgens de Drank- en Horecawet zijn wij als vereniging verplicht iemand achter de bar te hebben staan die in het bezit is van een IVA-certificaat.
IVA staat voor Instructie Verantwoord Alcohol schenken. Er staat nog geen geldigheidsduur voor het certificaat dus heeft u het eerder (bijvoorbeeld voor een andere vereniging) behaald, dan willen wij graag een kopie ontvangen om in ons archief op te nemen.
De certificaten worden bewaard achter de bar, mocht er controle komen dan zijn ze toonbaar. Als we bij controle alleen niet-gecertificeerde vrijwilligers achter de bar hebben staan, is er het risico dat wij een boete krijgen en onze vergunning op het spel zetten (en in het ergste geval het clubhuis moeten sluiten!). Dit willen wij graag voorkomen.

Bent u bardienstplichtig (van 21 t/m 74 jaar) en heeft u de Instructie Verantwoord Alcohol schenken nog niet gelezen en het certificaat nog niet behaald, wilt u dit dan z.s.m. doen?
Op www.nocnsf.nl/iva kunt u de informatie vinden en de test doen.
De test bestaat uit 20 vragen, wanneer je 16 vragen of meer goed beantwoordt is de test succesvol afgerond en dan ben je een gekwalificeerde barvrijwilliger en ontvang je het Certificaat.
Het zijn geen moeilijke vragen en onze vereniging is er zeer bij gebaat als u het certificaat behaalt.
U krijgt het certificaat in uw eigen mailbox en u kunt bij de naam van de barverantwoordelijke “Team Bardienst” invullen en bij het e-mailadres, [email protected] op deze manier komt het certificaat ook bij het Team Bardienst terecht.

Leden zonder certificaat blijven verplicht om de bardiensten te doen.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

06 83688634

Sportpark Kadoelen

Sportpark Kadoelen 4
1035 NB Amsterdam