Informatie bardiensten.

Voor onze vereniging is het belangrijk dat de kantine zoveel mogelijk open is, zodat de leden en bezoekers gebruik kunnen maken van het sanitair, kleedkamers en de bar.
Daarbij is de kantine ook een belangrijke inkomstenbron voor de club, hiervoor is de medewerking van alle seniorleden noodzakelijk om de bardiensten te doen.
Om te zorgen dat de gehele organisatie goed verloopt is er een bardienstreglement opgesteld waarin de verplichtingen van de leden zijn vastgelegd.

Senioren die op 31 december van het voorgaande jaar de leeftijd van 21 t/m 74 jaar hebben bereikt zijn verplicht om per verenigingsjaar
(1 januari t/m 31 december) minimaal twee bardiensten te doen.
De bardiensten kunnen worden afgekocht voor € 20,00 per dienst.

For our English members read this information.

Bestuursleden, commissieleden, ereleden en leden van verdiensten doen zijn vrijgesteld van de bardiensten.
Nieuwe leden worden de eerste maand van hun lidmaatschap ook vrijgesteld van bardiensten.

De bardiensten zijn vanaf 1 maart tot 1 december.
In maart, oktober en november op maandag, woensdag en donderdag van 19:00 tot 22:30 uur en zaterdag en zondag van 11:00 tot 15:30 uur.

En van 1 april t/m 30 september op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 19:00 tot 22:30 uur en zaterdag en zondag van 9:30 tot 13:00 uur en van 13:00 tot 16:30 uur.
Het bestuur kan de dagen en tijden zo nodig aanpassen.

De handleiding voor de bardienst en toegang tot de kantine kan je alleen na inloggen inzien op de pagina "Voor Leden>Bardiensten> Handleiding"
Voor een algemene handleiding klik hier. 

Leden worden geacht zelf de bardiensten in te plannen, het voordeel is dan dat je zelf een datum kan kiezen, let er op dat vanaf 1 april in het weekend er een ochtend- en een middagdienst is.
Als je niet tijdig een bardienst inplant ontvang je een herinnering om dit z.s.m. te gaan doen, als je daarna geen eigen planning maakt zal de bardienstcommissie de planning uitvoeren en een bardienst toewijzen.

Inplannen doe je in de KNLTB dienstenplanner, mijn2.knltb.club
Lees eerst de handleiding, bardienst plannen.

Je kunt de planning ook inzien op onze website na inloggen, op je persoonlijke pagina en in de KNLTB ClubApp.
Als je bent ingepland ontvang je een e-mail ter bevestiging.

Afkoop,
Stuur een e-mail naar [email protected] met je naam en aantal af te kopen diensten. Je ontvangt dan een factuur om te voldoen, na ontvangst van je betaling krijg je een bevestiging en ben je vrijgesteld van de verplichting tot het doen van bardiensten.  

Voor vragen mail naar, [email protected] 

Voor het doen van bardiensten is het certificaat Verantwoord Alcohol Schenken verplicht.

Informatie over het IVA Certificaat “verantwoord alcohol schenken”.

Volgens de Drank- en Horecawet zijn wij als vereniging verplicht iemand achter de bar te hebben staan die in het bezit is van een IVA-certificaat.
IVA staat voor Instructie Verantwoord Alcohol schenken. Er staat nog geen geldigheidsduur voor het certificaat dus heeft u het eerder (bijvoorbeeld voor een andere vereniging) behaald, dan willen wij graag een kopie ontvangen om in ons archief op te nemen.
De certificaten worden bewaard achter de bar, mocht er controle komen dan zijn ze toonbaar. Als we bij controle alleen niet-gecertificeerde vrijwilligers achter de bar hebben staan, is er het risico dat wij een boete krijgen en onze vergunning op het spel zetten (en in het ergste geval het clubhuis moeten sluiten!). Dit willen wij graag voorkomen.

Bent u bardienstplichtig (van 21 t/m 74 jaar) en heeft u de Instructie Verantwoord Alcohol schenken niet gelezen en het certificaat nog niet behaald, wilt u dit dan z.s.m. doen?
Op www.nocnsf.nl/iva kunt u de informatie vinden en de test doen.
De test bestaat uit 20 vragen, wanneer je 16 vragen of meer goed beantwoordt is de test succesvol afgerond en dan ben je een gekwalificeerde barvrijwilliger en ontvang je het Certificaat.
Het zijn geen moeilijke vragen en onze vereniging is er zeer bij gebaat als u het certificaat behaalt.
U krijgt het certificaat in uw eigen mailbox en u kunt bij de naam van de barverantwoordelijke “Team Bardienst” invullen en bij het e-mailadres, [email protected] op deze manier komt het certificaat ook bij het Team Bardienst terecht.

Leden zonder certificaat blijven verplicht om de bardiensten te doen.