Aan- of Afmelden

Aanmelden

Je kunt je online aanmelden voor het lidmaatschap door het invullen en insturen van het inschrijfformulier, je kan hierop ook een machtiging voor automatisch incasso geven en stuur ook een pasfoto mee.
Op de pagina "Lidmaatschap" vind je een inschrijfformulier of klik rechts boven op "inschrijfformulier" voor online invullen.
Met het insturen van het inschrijfformulier ga je akkoord met onze statuten en huishoudelijk reglement, deze kun je inzien op de pagina "Statuten".
Na ontvangst en goedkeuring door de ledenadministratie ontvang je een bevestiging en een spelerspas.

De contributie moet worden betaald na ontvangst van een factuur, per e-mail van de penningmeester,  en moet worden voldaan door een incassomachtiging of met IDEAL.

Afmelden

Het lidmaatschap is per jaar en voor onbepaalde tijd.
Het lidmaatschap kan tot vier weken voor het eind van een jaar schriftelijk of per e-mail worden opgezegd.
Je kunt opzeggen door een mail te sturen naar [email protected] of schriftelijk naar ATC Kadoelen, Sportpark Kadoelen 3, 1035 NB Amsterdam.
Je krijgt altijd een bevestiging van je opzegging.

Als er tot vier weken voor het eind van een jaar niet is opgezegd blijf je lid van ATC Kadoelen en is de contributie van het volgend jaar verschuldigd.