Gedragscode vrijwilligers

Gedragscode voor de verenigingsvrijwilliger 

Integriteit in de tennis- en padelsport begint bij de KNLTB. Als bond hebben wij een voorbeeldfunctie voor onze leden. Het is dan ook daarom dat - naast de werknemers en de vrijwilligers van de KNLTB - de vrijwilligers van verenigingen (in welke vorm dan ook) - geacht worden hun functie binnen de tennis- en padelsport integer te verrichten. Deze gedragscode is een specifieke aanvulling op de Algemene gedragscode “Fair Play” toegespitst op de onderhavige doelgroep. Deze gedragscode bestaat uit gedragsregels die bindend zijn voor iedereen die zich op vrijwillige basis inzet voor de vereniging (hierna: ‘de vrijwilliger’). 

Hieronder kunt u het volledige document 'gedragscodes voor de verenigingsvrijwilligers' downloaden:

 

gedragscode-voor-de-verenigingsvrijwilligers.pdf